หนังสือประวัติหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ

ประวัติความเป็นมาการสร้างรูปหล่อหลวงพ่อเดิม รุ่นบรรจุอัฐิ
วัดหนองโพ ต.ตาคลี อ.หนองโพ จ.นครสวรรค์

- มูลเหตุในการจัดสร้างรูปหล่อเหมือนบรรจุอัฐิ
- ชนวนมงคลในการสร้าง

เป็นต้น